Apie mane

LT

Esu profesionalus menininkas, kuriantis juvelyriką. Papuošalų gamyba – be galo įdomus procesas, kupinas eksperimentų bei atradimų, kabinantis ir įtraukiantis taip, kad laikas tampa reliatyvia sąvoka. Jei tai, ką veikiu, įdomu man, manau, ir kitam mano kūriniai bus įdomūs. Per kūrybą siekiu išreikšti save. Gera matyti, kaip mažas daiktas suteikia daug džiaugsmo.

Stimulas kurti gimsta iš noro džiuginti žmones bei atrasti kažką naujo sau pačiam, todėl siekiu praplėsti juvelyrikos sąvoką, sudominti bei pratinti žmones įvertinti kažką netradicinio. Tai gali būti ir etnografiniai motyvai, ir grynos formos. Piešdamas, eskizuodamas kruopščiai ieškau elementų dermės. Ilgalaikę grafinio dizaino patirtį perkėlęs į tūrinių objektų kūrimą, atradau galimybę išnaudoti ir apjungti skirtingas dimensijas.

Į šiuolaikinio žmogaus poreikius orientuota juvelyrika yra paprasta, praktiška ir elegantiška. Nors mano kuriami papuošalai labai įvairūs, jiems būdingas konstruktyvus dizainas. Sąmoningai siekiu, kad darbai būtų skirtingi, nes taip išsaugomas nuostabos elementas, intriga.

Manau, kad gera juvelyrika turi būti lengvai provokuojanti, truputį keista, bet būtinai įdomi ir nebanali.

Esu atviras ir Jūsų idėjoms bei norams – pasidalinkite jais su manimi, o aš padėsiu juos paversti realybe.

 

ENG

I am a professional artist making jewelry. The process of creation is very captivating, based on experimenting and discoveries, therefore while working the time for me becomes an empirical notion. I think, if I am involved in what I do, others will appreciate it too. Through my work I strive to express myself. Good to see how small things can give a great joy.

Aspiration to create comes from desire to delight people and discover something interesting for myself, so I seek to expand the concept of jewelry and accustom people to embrace something unconventional. It could be either ethnographic motifs or pure shapes. By drawing or sketching I carefully look for the harmony of elements. Having long term experience in graphic design I can apply it for creating volumetric objects using extra dimension.

Jewelry focused on the needs of contemporary people is simple, practical, yet elegant. Even though my works are diverse, they’re known for a constructive design. I consciously strive for miscellaneous styles because in this way you could keep an element of wonder and intrigue.

In my oppinion, the jewelry should be slightly provocative, a bit weird, though must be interesting and non cliche.

 

I am open to your ideas and wishes so if you share it with me , I could make it come true.